Biljna proizvodnja

Poljoprivredno dobro “Zaječar” ostvaruje ratarsku i proizvodnju voćnih plodova višnje i  šljive na oko 1200 hektara od čega preko 650 ha sopstvenog poseda, a ostatak u dugogodišnjem zakupu. Proizvodne celine su najvećim delom grupisane u 4 poseda, i to: “Granica”, “Koilovo polje”, “Ravnice i “Rujište” i “Trnavačka kosa”. Na poslovima proizvodnje, dorade i prerade angažovano je  38 saradnika, inženjera ratarstva, voćarstva, zaštite bilja, tehnologa, tehničara i kvalifikovanih radnika.

More in this category: « O nama Proizvodnja voća »