Proizvodnja voća

Plantažni zasad višnje sorte Oblačinska na 85 ha, na potezu “Trnavačka kosa”, zasađen u periodu 1999 – 2001. godine, i zasad šljive (2006.) sorte Stanley na 12 ha u ataru sela Grljan (put Zaječar-Niš, sirovinska su baza za hladnjaču kapaciteta 1000 tona. U proleće 2012. godine, zasađeno je još 25 ha višnje na potezu Trnavac (put Zaječar-Negotin). Proizvodnja voća prati najsavremniji pristup u tehnologiji (uzgojni oblik, redovna analiza zemljišta i lisne mase u snabdevenosti hranivima, praćenje pojave štetnih patogena) ali i hemijskoj zaštiti poštujući najnovija uputstva o sadržaju ostataka pesticide i mineralnih elemenata u plodovima