Ratarska proizvodnja

Osnovicu ratarske proizvodnje predstavlja semenska proizvodnja sorata i hibrida vodećih domaćih selekcionih - Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, Institut za krmno bilje Kruševac i inostranih kuća - KWS. Takođe, proizvodi se i seme sorte raži Šampion i tritikala Rtanj koje su vlasništvo kompanije “Agromarket”. Na oko 700 ha umnožavaju se sorte strnina, trava (barski, visoki i crveni vijuk, ježevica), suncokreta i leguminoza (lucerka, grašak). Radi potreba poslovnih partnera, na oko 250 ha proizvodi se i merkantilni suncokret, kao i kukuruz (silažni ili za zrno). U procesu proizvodnje primenjuju se najnovija tehnološka rešenja vezana za agrotehniku, kao i mere zaštite i prihrane gajenih biljaka, koristeći saradnike AgroServis službe kompanije Agromarket, kao i pesticide i đubriva linije FitoFert. Ostvareni prinosi semenskih useva su veći od prosečnih na nivou Republike Srbije i kreću se od oko 5,3 t/ha strnina, 500 kg/ha trava, 3300 kg/ha graška, 600 kg/ha lucerke i 2,5 t/ha suncokreta merkantilnog i 1,0 t/ha semenskog, 10 t/ha suvog zrna kukuruza.


U uslovima suvog ratarenja ostvaruje se stabilan i kvalitetan prinos gajenih semenskih useva, a tome doprinosi savremena mehanizacija. Na poljima se sve operacije pravovremeno izvode zahvaljujući radu 20 traktora marke John Deere, Fendt, Agroton, Deutz-Fahr, MTZ, Agrocompakt i IMT (od 27 do 200 KW) i kombajnima Class Lexion, Deutz-Fahr (191 - KW). Priključna mehanizacija, obnovljena poslednjih godina plugovima i tanjračama Rabe i Kvenerland, odnosno setvospremačima Konskilde, pneumatskim sejalicama Sulky i prskalicama Amazone i Jacto, odnosno atomizerima Unigrin, omogučuje izvođenje pravovremenih i kvalitetnih mera nege i zaštite.

More in this category: « Prerada Dorada semena »