Proizvodnja

Plantažni zasad višnje sorte Oblačinska na 85 ha, zasađen u periodu 1999 – 2001. i zasad šljive (2006.), sorte Stanley na 12 ha, sirovinska su baza za modernu hladnjaču kapaciteta 1000 tona podignutu 2007. godine. Prerada višnje, šljive, ali i šipurka, jagode, kajsije i paprike praćen je strogim poštovanjem pravila sistema kvaliteta ISO 22000 i HACCAP (DAS Cerfiticated). Ceo proces, od prijema, laboratorijskog pregleda, preko dorade do finalnog pakovanja je u sistemu internog monitoringa. Naravno, pre prijema, tehnolozi iz hladnjače obilaze plantažne zasade i određuju momenat berbe.

proizvodnja

Zahvaljujući modernoj opremi (Pigo) i kvalifikovanim saradnicima, procenat iskorišćavanja proizvoda se kreće od 60 % (paprika) do preko 95% (višnja, šljiva). Proizvodi – višnja rolend, višnja u alkoholu, ručno i mašinski sečena šljiva i kajsija, jagoda rolend, kupina konfektura, paprika rezanac, šipurak, izvoze se u zemlje EU (Nemačka, Francuska). Dobrom organizacijom posla u kampanji 2009. i 2010. godini, otkupljeno je i prerađeno preko 4000 tona voća, povrća i šumskih plodova. Polovina dorađenih proizvoda već je izvezena. Od nus proizvoda, kao što je matični sok višnje dobija se kvalitetna voćna rakija Kirsch, a koštice višnje, šljive i kajsije se koriste kao ogrevni materijal.

U želji da razvija i proširuje sopstvenu sirovinsku bazu i stvori nove, kooperantske odnose sa proizvođačima, tokom 2009. godine, zasađeno je i 5 ha jagode (Zenga zengana). Kooperantima ali i svima ostalim, na raspolaganju je celokupan Agromarket asortiman pesticida, semena i garden programa sa preko 3000 proizvoda u poljoapoteci (150 m2 prodajnog i skladišnog prostora) u Zaječaru.

U narednom periodu aktivnosti će biti usmerene na dalje stručno usavršavanje saradnika, pripereme za uvođenje standarda GLOBALGAP, povećanje skladišnog kapaciteta i višoj finalizaciji proizvoda hladnjače te plasmanu na novim tržištima.

More in this category: « Istorijat O kompaniji »